• Reģistrēšanās maksa
 • Transakcijas maksa
 • Naudas atmaksa
 • Piegādes maksa
 • Ikmēneša maksa
 • Banku karšu maksājumu vai ārzemju banku saites izmantošana (līdz 31.12.2018.)
 • Banku karšu maksājumu vai ārzemju banku saites izmantošana (sākot ar 01.01.2019.)
 • Darījumu vērtība ir līdz €9 999 mēnesī
 • Bezmaksas
 • 2.5% + 0.3€*
 • Bezmaksas
 • 2,00 EUR**
 • Bezmaksas
 • Bezmaksas
 • 10 EUR mēnesī*
 • Darījumu vērtība pārsniedz €10 000 mēnesī
 • Bezmaksas
 • Sazināties ar pārdošanas komandu
 • 0€
 • 2,00 EUR*
 • Bezmaksas
 • Bezmaksas
 • Sazināties ar pārdošanas komandu

* Transakcijas maksai tiks piemērots papildus Igaunijas PVN likme 20% apmērā, ja Jūsu uzņēmums ir reģistrēts Igaunijā un/vai nav reģistrēts kā PVN maksātājs;
Transakcijas maksa par Swedbank bankas saites izmantošanu: 3% + 0,30 EUR par katru darījumu;

** cena norādīta kopā ar Latvijas PVN likmi;